Cake donuts

Cake donuts

Mini Cake Donuts

1 dz. chocolate and 1 dz. vanilla

 

Cake Donuts

6 chocolate and 6 vanilla

 

Ingredients: GF Flour (rice flour, potato starch, tapioca starch) eggs, milk, oil, vanilla, salt, baking powder, xanthan gum

 

May Contain: milk, eggs

    $20.00Price